การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เรื่อง : รายละเอียดการกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนงานเพื่อให้บุคลากรการดำเนินการ ตามประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 78 คน