ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
17 พ.ค. 2565
2 แก้ไขเอกสาร ภาคผนวก ข. ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
17 พ.ค. 2565
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลืือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
11 พ.ค. 2565
4 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคนิค นครศรีธรรมราช ได้จัดโครงหารส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม (Fix it center) ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
24
27 เม.ย. 2565
5 บริการรับชำระภาษีผ่านช่องทางธนาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
18
26 เม.ย. 2565
6 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
20 เม.ย. 2565
7 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจร ดาวน์โหลดเอกสาร
36
02 เม.ย. 2565
8 แจ้งประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
42
31 มี.ค. 2565
9 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
28 ก.พ. 2565
10 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจสอบข้อมูลภาษีค้างชำระในเขตพื้นที่ อำเภอลานสกา พบว่ามีผู้ค้างชำระภาษีเป็นจำนวนมาก ขอความร่วมมือแจ้งเจ้าของรถที่ค้างชำระ ให้ดำเนินการชำระภาษี โดยมีหลักฐานประกอบก ดาวน์โหลดเอกสาร
68
21 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61