ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
07 พ.ย. 2562
2 การชำระที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
05 พ.ย. 2562
3 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 ต.ค. 2562
4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง "ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ" **อย่าลืม!! เสียภาษีภานใน 30 เมษายน ของทุกปีนะจ๊ะ** ดาวน์โหลดเอกสาร
2
16 ต.ค. 2562
5 เด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
2
16 ต.ค. 2562
6 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าดี ประกาศใช้แผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าดี#ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
10 ต.ค. 2562
7 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าทำการสำรวจเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
17 ก.ย. 2562
8 ตารางช่วงอายุ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
10 ก.ย. 2562
9 รายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 ส.ค. 2562
10 ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39