ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ดาวน์โหลดเอกสาร
2
25 ต.ค. 2564
2 ช่องทางการติดต่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
25 ต.ค. 2564
3 วิธีป้องกัน 🦠การติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุด🦠 แบบครอบจักรวาล 🔥 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
21 ต.ค. 2564
4 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
20 ต.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์ ประชาชนชาวตำบลท่าดี มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ อบต.ท่าดี ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา -กระติกน้ำพร้อมน้ำแข็ง เพื่อใส่วัคซีน -ถุง/ถุงผ้าสำหรับใส่เข็ม ป้า ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 ต.ค. 2564
6 🤝ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 (เก ดาวน์โหลดเอกสาร
11
12 ต.ค. 2564
7 ขอน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
11
12 ต.ค. 2564
8 วันพ่อแห่งชาติ
16
04 ต.ค. 2564
9 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
27 ก.ย. 2564
10 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 16 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
23 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56