ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนมีนาคม2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
31 มี.ค. 2564
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
26 ก.พ. 2564
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
29 ม.ค. 2564
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
30 ธ.ค. 2563
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
30 พ.ย. 2563
6 ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
30 ต.ค. 2563
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี พ.ศ. 2563(ม.ค.-มิ.ย.) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
04 มิ.ย. 2563
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
12 มิ.ย. 2562
9 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
90
14 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า :