คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
04 มี.ค. 2565
2 คู่มือการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 มี.ค. 2565
3 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 มี.ค. 2565
4 คู่มือปฏิบัติงานกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
25 มี.ค. 2564
5 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
128
22 มี.ค. 2564
6 คู่มือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
125
22 มี.ค. 2564
7 คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
22 มี.ค. 2564
8 คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
126
22 มี.ค. 2564
9 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญฃี ดาวน์โหลดเอกสาร
127
19 มี.ค. 2564
10 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
24 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2