ประกาศแผนจัดหาพัสดุ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
26 ต.ค. 2564
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ก่อสร้างถนนสายมะม่วงทอง ม.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
136
26 ม.ค. 2564
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองยาว ม.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
146
10 เม.ย. 2563
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ก่อสร้างถนนสายนาหวาย-ในหยวด ม.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
142
17 ก.พ. 2563
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
22 พ.ค. 2562
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
03 พ.ค. 2562
7 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
171
15 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า :