ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ก่อสร้างถนนสายมะม่วงทอง ม.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
26 ม.ค. 2564
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองยาว ม.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
10 เม.ย. 2563
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ก่อสร้างถนนสายนาหวาย-ในหยวด ม.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
17 ก.พ. 2563
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
22 พ.ค. 2562
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
03 พ.ค. 2562
6 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
29 พ.ย. 2561
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
05 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า :