รายงานผลการจัดซื้อ/จ้างหรือ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
28 ต.ค. 2564
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
26 ต.ค. 2563
3 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล.สายหนองยาว ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
24 เม.ย. 2563
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
20 ต.ค. 2562
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
14 พ.ย. 2561
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
25 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า :