ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายมะม่วงทอง ม.4 บ้านมะม่วงทอง ตำบลท่าดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
15 ก.พ. 2564
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายมะม่วงทอง ม.4 ต.ท่าดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
11 ก.พ. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองยาว ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
27 เม.ย. 2563
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองยาว ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
15 เม.ย. 2563
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนาหวาย - ในหยวด ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
08 เม.ย. 2563
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคันคลองป้องกันนำ้กันเซาะแนวตลิ่งคลองปริก ถนนสายดินดอน-ป่าตอ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
30 พ.ค. 2562
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายเทวดา (บริเวณสวน นายอรุณ รัตนบันเทิง) หมู่ที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
30 พ.ค. 2562
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย วังยาง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
16 พ.ค. 2562
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ทำการ อบต.ท่าดี ดาวน์โหลดเอกสาร
95
11 ธ.ค. 2561
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายดินดอน-ป่าตอ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
19 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า :