รายงานการเงินประจำปี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
26 ม.ค. 2565
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่ือง รายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
25 ม.ค. 2565
3 รายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
04 ธ.ค. 2563
4 งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
28 ต.ค. 2563
5 รายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
19 ก.พ. 2563
6 งบการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
16 ต.ค. 2562
7 งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
19 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า :