เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลท่าดี การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ดาวน์โหลดเอกสาร
98
23 มี.ค. 2564
2 การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนงานเพื่อให้บุคลากรดำเนินการตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ดาวน์โหลดเอกสาร
87
23 มี.ค. 2564
3 ประกาศเจตจำนงสุตริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ดาวน์โหลดเอกสาร
92
08 ม.ค. 2564
4 ประกาศเขตจำนงนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
75
21 ม.ค. 2562
5 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
124
14 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า :