การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
04 เม.ย. 2565
2 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
28 ม.ค. 2565
3 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
28 ม.ค. 2565
4 นโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
28 ม.ค. 2565
5 แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม และสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
27 ม.ค. 2565
6 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
27 ม.ค. 2565
7 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
27 ม.ค. 2565
8 คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
27 ม.ค. 2565
9 ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
27 ม.ค. 2565
10 ต่อต้านคอร์รัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
27 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3