รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
02 มี.ค. 2564
2 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
22 ต.ค. 2563
3 รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
28 ธ.ค. 2562
4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
16 ต.ค. 2562
5 รายงานผลวิจัยการสำรวจความพึงพอใจของอบต.ท่าดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
30 พ.ค. 2562
6 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
23 เม.ย. 2562
7 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
29 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า :