รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
27 ม.ค. 2565
2 รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
27 ม.ค. 2565
3 รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
02 มี.ค. 2564
4 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
22 ต.ค. 2563
5 รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
28 ธ.ค. 2562
6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
16 ต.ค. 2562
7 รายงานผลวิจัยการสำรวจความพึงพอใจของอบต.ท่าดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
30 พ.ค. 2562
8 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
23 เม.ย. 2562
9 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
29 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า :