รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 เม.ย. 2565
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
118
31 มี.ค. 2564
3 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
174
08 พ.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององคืการบริหารส่วนตำบลท่าดี ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
162
30 เม.ย. 2562
5 รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
184
19 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า :