รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
31 มี.ค. 2564
2 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
08 พ.ค. 2563
3 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององคืการบริหารส่วนตำบลท่าดี ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
30 เม.ย. 2562
4 รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
118
19 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า :