รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
21 ก.พ. 2565
2 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
136
31 มี.ค. 2564
3 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
149
08 พ.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
14 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า :