ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
30 มี.ค. 2565
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง ขยายประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี (พ.ศ.)2560-2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ดาวน์โหลดเอกสาร
24
30 มี.ค. 2565
3 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
22 มี.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
20 มี.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
04 มี.ค. 2562
6 ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
24 ต.ค. 2560
7 ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
05 มิ.ย. 2560
8 ประชาสัมพันธ์ การรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
153
05 มิ.ย. 2560
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
30 พ.ค. 2560
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.) ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ดาวน์โหลดเอกสาร
197
23 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2