กระดานเสวนา
โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม PrelimFERTILIZER .. ลดต้นทุนการเกษตร .. ปุ๋ยเต็มสูตร

โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม PrelimFERTILIZER .. ลดต้นทุนการเกษตร .. ปุ๋ยเต็มสูตร

โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม PrelimFERTILIZER .. ลดต้นทุนการเกษตร ..
.. ใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็น .. เพิ่มคุณภาพด้วยสารอินทรีย์ .. สร้างงานในชุมชน ..
.. ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ .. ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม .. พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์ (PrelimFERTILIZER)
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปบรรจุในแผ่นซีดี ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป

สำหรับ ..
คำนวณหาปริมาณของแม่ปุ๋ยสูตรต่างๆ เพื่อทำปุ๋ยผสม ตามสูตรและจำนวนที่ต้องการ
สามารถคำนวณส่วนผสมของปุ๋ยผสม ..
.. ทั้งแบบปุ๋ยเคมีผสม, ปุ๋ยผสมเคมี+อินทรีย์, ปุ๋ยอินทรีย์ผสม
สามารถกำหนดสูตรปุ๋ยผสมที่ต้องการได้ทุกสูตร [ N - P2O5 - K2O ]
สามารถกำหนดจำนวนน้ำหนักรวมของปุ๋ยผสมที่ต้องการได้
สามารถกำหนดสูตรของแม่ปุ๋ยที่เลือกใช้ได้ ทั้งแม่ปุ๋ยเคมี และอินทรีย์วัตถุ
สามารถเลือกใช้ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน, ปุ๋ยเคมีสำเร็จรูปสูตรต่างๆ และอินทรีย์วัตถุ ..
.. มาเป็นแม่ปุ๋ยได้
สามารถเลือกใช้จำนวนแม่ปุ๋ย( 3 ตัว, 6 ตัว, 9 ตัว, 12 ตัว) ..
.. สำหรับผสมเป็นปุ๋ยผสมแต่ละสูตร
พิมพ์ Print ผลลัพธ์ที่คำนวณแล้วได้
ภาษาไทย ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว สำเร็จ สมใจ

โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์ ..
.. คำนวณสูตรปุ๋ยผสมสำเร็จใน 4 ขั้นตอน
1. ป้อนสูตรปุ๋ยผสมที่ต้องการ (เช่น 15-15-15, 12.5-10-18 )
2. ป้อนจำนวนน้ำหนักรวมที่ต้องการ (เช่น 250, 2785.3, 38.59 )
3. ป้อนสูตรของแม่ปุ๋ยที่เลือกใช้ (เช่น 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60, 3.1-12.52-1.84 )
4. กดปุ่มให้คำนวณ .. คลิก ..
.. (ได้ผลลัพธ์ปริมาณของแม่ปุ๋ยแต่ละตัว นำไปทำปุ๋ยผสม)

*ผลิตปุ๋ยผสม ได้มาตรฐาน เต็มสูตร ประหยัด สูญเสียน้อย ได้สูตรตามความต้องการ
*คำนวณส่วนผสมได้ทุกสูตร / ปรับสูตรได้ / ลดต้นทุนการผลิต / ได้ปุ๋ยเต็มสูตร
*เกษตรกรมีทางเลือกมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต 10% - 25% ทุกครั้งที่ใช้ปุ๋ยผสม
*คำนวณการใช้ปุ๋ยเคมีในจำนวนที่จำเป็นต่อพืช ..
.. ทำให้ทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยดีขึ้น

เหมาะสำหรับ:
เกษตรกร, กลุ่มเกษตรกรฯ, กองทุนหมู่บ้าน, กลุ่มชุมชน, สหกรณ์ฯ, หมู่บ้าน,
เทศบาลตำบลฯ, องค์การบริหารส่วนตำบลฯ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ,
แกนนำชุมชน, หมอดินอาสา, เจ้าหน้าที่เกษตรฯ, ส่งเสริมเกษตรฯ, หน่วยงานรัฐฯ,
ร้านค้าปุ๋ย, โรงงานผลิตปุ๋ย, โรงงานผลิตปุ๋ยชุมชนฯ, โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฯ,
SME, SML, โครงการอยู่ดีมีสุข, โครงการชุมชนพอเพียง, ต้นกล้าอาชีพฯ,
ผู้ทำอาชีพเสริมทางการเกษตร-ธุรกิจการเกษตร, นักเรียน-นิสิต-นักศึกษาเกษตร,
ผู้สนใจการเกษตร

โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์
ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ ว1.3020
เจ้าของลิขสิทธิ์: จ.ส.ท.ปัญจพร รักษ์แดง โทร. 077-211252, 085-5788275
เว็บไซต์: http://www.prelimfertilizer.com อีเมล์: npk@prelimfertilizer.com

PrelimFERTILIZER ส่งเมล์ถึง PrelimFERTILIZER 112.142.53.214 [ วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552 เวลา 22:55 น. ]

There are a lot of unique causes incredible stores have opted to understand more about aid in the famous fashion brands about dressmaker glasses,including the general demand and then for going to be the frames. But,designer glasses available on the web stores for instance are aware of that that going to be the clothier brands are likely to educate yourself regarding command way better charges of interest,considering the fact that the name is this upwards of a handful of the money Designer glasses available on the internet are also probably to educate yourself regarding give you the going to be the appearance and glamour for more information on an all in one website that ordinary basic glasses frames are unlikely to learn more about need to Customers not only can they notice this elegance, and are searhing for going to be the fashion designer frames a great deal more But,going to be the largest reason is the fact that that celebrities and others it is certainly plausible want to explore purchase glasses that can make them appear a good deal more attractive than going to be the large bottle-top ones it has ever been did


http://isglasses.com
โดยคุณ rochusuathort ส่งเมล์ถึง rochusuathort 113.87.50.17 [ วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2556 เวลา 23:49 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

 
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
รหัสส่งข้อมูล

 

ใส่รหัสแทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ