การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าดีเพื่อร่วมวางแผนกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
10 มี.ค. 2564
2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ทำเวทีประชาชนท้องถิ่นตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
100
09 มี.ค. 2564
3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้จัดกิจกรรมโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อร่วมรับฟังปัญหาข้อคิดเห็น และความต้องการของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
73
08 มี.ค. 2564
4 มาตรการ กลไล ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาในการดำเนินงานของอบต.ท่าดี ดาวน์โหลดเอกสาร
67
08 มี.ค. 2564
5 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
08 มี.ค. 2564
6 ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
02 มี.ค. 2564
7 การประชุมสภา ของ อบต.ท่าดี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมวางแผน แก้ไขปัญหาความคิดเห็น พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
25 ก.พ. 2564
8 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
09 มิ.ย. 2563
9 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (การทำประชาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
125
09 มิ.ย. 2563
10 โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร ดาวน์โหลดเอกสาร
125
30 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2