ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.ท่าดี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
21 ก.ย. 2563
2 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
20 ก.ย. 2562
3 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
13 ก.ย. 2561
4 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
25 ก.ย. 2560
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำ งบประมาณ พศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
30 ก.ย. 2559
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำ งบประมาณ พศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
30 ก.ย. 2558
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำ งบประมาณ พศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
25 ก.ย. 2557
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำ งบประมาณ พศ. 2557 (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
166
25 ก.ย. 2557
9 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 2557 วันที่ 24 กันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
24 ก.ย. 2556
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
20 ต.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2