ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
27 ม.ค. 2565
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
29 ธ.ค. 2563
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
26 ธ.ค. 2562
4 ประกาศรายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561-เมษายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
150
05 ก.ค. 2562
5 รายการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
30 พ.ย. 2561
6 ประกาศรายงานการติดตาม ดาวน์โหลดเอกสาร
169
10 พ.ย. 2561
7 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
174
23 เม.ย. 2561
8 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) รอบประจำเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
24 ต.ค. 2560
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
185
24 ต.ค. 2560
10 ประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2559 -เดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
28 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1