ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
230
06 ก.พ. 2560
2 ประกาศประชาสัมพันธ์การอนุมัติใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
249
31 ต.ค. 2559
3 ประกาศประชาสัมพันธ์การอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
30 ส.ค. 2559
4 ประกาศประชาสัมพันธ์การอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
263
31 พ.ค. 2559
5 ประกาศประชาสัมพันธ์การอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
314
29 พ.ค. 2558
6 ประกาศประชาสัมพันธ์การอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
26 ธ.ค. 2557
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
325
27 พ.ค. 2557
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
31 มี.ค. 2557
9 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนา 3 ปี (2557-2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
358
27 พ.ค. 2556
10 กำหนดการทำประชาคมปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
28 ม.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2