ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวิโรจน์-เกาะตานาค หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
07 มิ.ย. 2560
122 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสขิง-บ่อหูด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
06 มิ.ย. 2560
123 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายตาฟุ้ง-ยายผ่อง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
05 มิ.ย. 2560
124 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสอบราคาจ้างถมดินบริเวณที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีหลังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
229
24 พ.ค. 2560
125 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมดินบริเวณที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีหลังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
24 พ.ค. 2560
126 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
08 พ.ค. 2560
127 ประกาศราคากลางจ้างถมดินบริเวณที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีหลังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
214
03 พ.ค. 2560
128 ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกสายดินดอน-ป่าตอ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
03 พ.ค. 2560
129 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
07 เม.ย. 2560
130 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
10 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59