ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันและเวลาตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จำนวน ๑๑ สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
351
01 ก.พ. 2555
432 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันและเวลาตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จำนวน ๒๑ สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
415
27 ม.ค. 2555
433 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธค.54 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
15 ม.ค. 2555
434 ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
367
05 ม.ค. 2555
435 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พย.54 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
11 ธ.ค. 2554
436 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันและเวลาตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงประปาวัดปะธรรมมาราม หมู่ที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
328
21 พ.ย. 2554
437 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตค.54 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
10 พ.ย. 2554
438 ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
1822
07 พ.ย. 2554
439 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันและเวลาตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายศาลาสังกะสี-กำแพงเซา (บริเวณหน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่ขนิษฐา ศรีจงกล) หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
326
03 พ.ย. 2554
440 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันและเวลาตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงประปาวัดปะธรรมมาราม หมู่ที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
336
01 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59