ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 สอบราคาซื้อถังน้ำแบบพลาสติก (ถังใส่น้ำกลางประจำหมู่บ้าน) ดาวน์โหลดเอกสาร
523
23 พ.ค. 2556
362 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนวัดปะ หมู่ที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
387
17 พ.ค. 2556
363 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยาว หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
387
17 พ.ค. 2556
364 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนาราม) หมู่ที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
406
17 พ.ค. 2556
365 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกรวด หมู่ที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
370
17 พ.ค. 2556
366 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
30 เม.ย. 2556
367 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันและเวลาตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะตานาค (ข้ามคลองหยวด) หมู่ที่ ๒-๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
422
18 เม.ย. 2556
368 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
29 มี.ค. 2556
369 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
28 ก.พ. 2556
370 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
31 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59