ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
345
08 ม.ค. 2553
512 รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
341
08 ธ.ค. 2552
513 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
07 ธ.ค. 2552
514 ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
552
23 พ.ย. 2552
515 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
333
10 พ.ย. 2552
516 สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
561
21 ต.ค. 2552
517 ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
345
19 ต.ค. 2552
518 ประกาศ สอบราคาซื้อ อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
540
15 ต.ค. 2552
519 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
374
03 ต.ค. 2552
520 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
354
05 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59