ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
05 ส.ค. 2553
492 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาไคร หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
12 ก.ค. 2553
493 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากปริก หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
403
12 ก.ค. 2553
494 สอบราคาจ้างเหมาบุกเบิกถนนสาย พังแตระริม หยวด-หัวสะพานสามเหลี่ยม หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
419
12 ก.ค. 2553
495 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันและเวลาตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทวดา – หน้าเขื่อน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
12 ก.ค. 2553
496 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
06 ก.ค. 2553
497 แบบ ผด.3 งวดที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
30 มิ.ย. 2553
498 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
585
02 มิ.ย. 2553
499 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันและเวลาตรวจงานจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนวัดดินดอน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
433
20 พ.ค. 2553
500 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันและเวลาตรวจงานจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนวัดดินดอน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
405
07 พ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59