ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
531 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน จำนวน 8 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
390
03 ก.ค. 2552
532 ประกาศ การตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งแสงสว่างลานกีฬา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
03 ก.ค. 2552
533 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
345
30 มิ.ย. 2552
534 ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ประจำเดือน มิถุนายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
30 มิ.ย. 2552
535 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (จ้างเหมาก่อสร้างถนน จำนวน 8 โครงการ ) ดาวน์โหลดเอกสาร
435
12 มิ.ย. 2552
536 สอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงไร้สายและเพิ่มเติมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 - 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
449
12 มิ.ย. 2552
537 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
04 มิ.ย. 2552
538 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
347
31 พ.ค. 2552
539 ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ประจำเดือน พฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
31 พ.ค. 2552
540 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
377
21 พ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| 54 |55| |56| |57| |58| |59