ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายมะม่วงทอง ม.4 บ้านมะม่วงทอง ตำบลท่าดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
208
15 ก.พ. 2564
2 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. สายหนองยาว ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
10 เม.ย. 2563
3 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. สายนาหวายในหยวด ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
31 มี.ค. 2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
14 ต.ค. 2562
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 งบประมาณ ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
14 ก.ค. 2562
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคันคลองป้องกันน้ำกัดเซาะแนวตลิ่งคลองปริก ถนนสายดินดอน-ป่าตอ (ช่วง กม.๑+๐๐๐) หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
346
30 พ.ค. 2562
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายเทวดา (บริเวณสวน นายอรุณ รัตนบันเทิง) หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
319
30 พ.ค. 2562
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย วังยาง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
365
16 พ.ค. 2562
9 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังยาง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
01 พ.ค. 2562
10 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาทองเกตุ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
01 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58