ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 งบประมาณ ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
14 ต.ค. 2562
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 งบประมาณ ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
14 ก.ค. 2562
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคันคลองป้องกันน้ำกัดเซาะแนวตลิ่งคลองปริก ถนนสายดินดอน-ป่าตอ (ช่วง กม.๑+๐๐๐) หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
121
30 พ.ค. 2562
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายเทวดา (บริเวณสวน นายอรุณ รัตนบันเทิง) หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
30 พ.ค. 2562
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย วังยาง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
16 พ.ค. 2562
6 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังยาง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
01 พ.ค. 2562
7 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาทองเกตุ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
01 พ.ค. 2562
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 งบประมาณ ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
17 เม.ย. 2562
9 ประกาศราคากลางปรับปรุงลานกีฬาชุมชนตำบลท่าดี (บริเวณสนามโรงเรียนชุมชนลานสกา) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
03 เม.ย. 2562
10 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันและเวลาตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาพร้าว หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
28 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58